Home » Добавки » Всичко в едно за изграждане на чиста мускулна маса IV

Хранително-физиологичните взаимодействия в Createston формулата.

На първо място трябва да се дефинира от какво се нуждае един спортист, за да постигне максимално увеличаване на силата и мускулите, по-конкретно:

Основни хранителни вещества: Протеини, респ. аминокиселини – основен градивен материал на всички телесни и мускулни клетки, и на хормоните. Въглехидрати – енергиен доставчик за всички метаболитни процеси и всички синтезни процеси в организма. Мастни киселини – също енергиен източник, но преди всичко са необходими за изграждането на хормони. Витамини, минерали и микроелементи – регулаторни вещества, които подпомагат процесите в тялото.

Основните хранителни вещества трябва да се приемат в правилни количества, в точния момент и в точното съотношение помежду им.

Така например, безсмислено е да се тъпчете с протеини, а да приемате прекалено малко въглехидрати, мастни киселини, витамини, минерали и микроелементи, защото така протеините не биха могли да се преобразуват ефективно в мускулна, респ. клетъчна маса.

Биокатализатори (ускорители на обмяната на веществата): АТФ – прекурсори – субстрати, които оптимизират енергийните нива в клетката и заедно с това всички продукционни и синтезни процеси. Инсулинови модулатори – различни  субстрати, които посредством инсулин оптимизират постъпването на градивни субстрати в клетките. Модулатори на половите хормони – субстрати , които оптимизират синтеза на тестостерон. Модулатори на растежния хормон – субстрати , които оптимизират отделянето на растежния хормон. Кортизолови модулатори – субстрати , които намаляват до минимум катаболните (разграждащи) ефекти на кортизола. Модулатори на усвояването на азот – субстрати, които оптимизират образуването на телесни протеини от хранителни протеини. Модулатори на понижаването на азот – субстрати, които намаляват до минимум разграждането на телесни протеини. Вазодилататори – субстрати, които оптимизират оросяването на кръвоносните съдове и транспорта на градивни материали към тях. Клетъчни волуминизатори – субстрати, които оптимизират обема и обмяната на веществата в мускулните клетки.

Подобно на хранителните вещества и при катализаторите е важно те да се приемат в точния момент и в точното съотношение, т.е. в балансирано съотношение помежду им.

Катализаторите трябва не само да са в балансирани количества, а да се съчетават синергично с основните хранителни вещества и да се приемат заедно с тях, защото тяхното действие до голяма степен се дължи именно на по-пълното оползотворяване на хранителните вещества от гледна точка на изграждането на клетки и мускули.

Ето защо, няма особена полза от приемането на АТФ прекурсори, напр. креатин, без да се осъществява модулация на инсулиновата секреция, тъй като именно благодарение на нея креатинът постъпва в мускулните клетки. Също толкова безпочвено е да се стимулират градивните процеси в тялото, независимо с кой от посочените катализатори на метаболизма, и да се набавят например прекалено малки количества протеини, респ. аминокиселини, защото в резултат на това няма да може да се осигури достатъчно градивен материал за мускулите и клетките в организма.

Следва продължение…