Home » Добавки » Всичко в едно за изграждане на чиста мускулна маса V

Целенасочената синергична комбинация от хранителни вещества и катализатори като алтернатива на стероидите!

Само когато всички изброени по-горе „есенциални“ съставки са в синергично единство ще можете с помощта на естествени, легални и напълно безвредни субстанции да се снабдите с необходимите градивни вещества и да натрупате мускули и сила до такава степен, че да достигнете или дори да надминете ефекта от стероидите.

Трябва да сме ясно обаче, че това твърдение важи за споменатия в началото средностатистически спортист, който се храни нормално и се опитва да подобри своите постижения с помощта на анаболни средства. Разбира се, спортистът, подлагащ себе си на високо анаболно хранене, респ. на специални хранителни добавки, и прибягващ допълнително към забранени допинг вещества, ще покаже по-добри резултати от средностатистическия спортист. С други думи, естествените стероидни алтернативи водят до „човешки“ топ-постижения, но не създават „чудовища“. Последното е задача на фармацията, която може би скоро ще започне да прилага генни манипулации.

Нужно е да се подчертае особено силно ролята на споменатия вече няколко пъти синергизъм, т.е. взаимното потенциране на посочените хранителни вещества и биокатализатори, понеже ако липсва дори само един фактор или ако той не взаимодейства оптимално с останалите в точния за организма момент, успехът никога няма да е оптимален.

Така например креатинът най-общо се смята като суплемент за натрупване на маса и сила. Въпреки това неговото действие се изчерпва след три до четири седмици, ако този, действително превъзходен по своите качества субстрат, не се комбинира с други хранителни вещества. Производителността малко или много постепенно ще намалее и ще остане непроменена. Ако обаче креатинът се прилага в синергични комбинации с други хранителни вещества, неговото краткосрочно действие ще се увеличи два до три пъти и след т.нар. „период на насищане“ ще настъпи бавно, но за сметка на това постоянно, покачване на производителността в продължение на месеци и години.

Следва продължение…