Home » Добавки » Всичко в едно за изграждане на чиста мускулна маса VII

Синергизмът на хранителните вещества стимулира усвояването на градивни субстрати.

Известно количество от всички приети хранителни вещества и градивни субстрати се преобразува (асимилира) в телесна тъкан в зависимост от стимулирания чрез тренировката растеж и индивидуалните особености на метаболизма.

Оттук следва, че количеството субстрати, което се превръща например в мускулна маса, може да се повиши не само с тренировка, но и чрез осигуряване на оптимални условия за протичане на общия метаболизъм. Обменните процеси в тялото се подпомагат най-вече от описаните по-горе „катализатори“.

Практиката показва, че например един нормално трениращ и хранещ се спортист може да постигне оптимални резултати с около 2 г протеини на кг тегло дневно. Чрез умело използване на всички катализатори на метаболизма, оптималното количество протеини ще се увеличи значително до 3 – 3,5 г на кг тегло дневно (ако се приемат допълнително фармакологични хормони, може да се достигне дори ниво от 5 г на кг тегло дневно).

Примерът ясно разкрива ролята на синергизма. Докато в нормалния случай организмът усвоява около 2 г протеини дневно, при прилагане на катализатори нивото на усвояване се повишава значително, като това увеличение трябва да се компенсира със съответно по-висок прием на протеини.

С други думи:

Без катализатори няма никакъв смисъл да се снабдявате с 3 до 3,5 г протеини на кг тегло. Напротив, по-полезни за спортиста са около 2 г протеини, защото в този случай активността на метаболизма, необходима за синтезните процеси, няма да намалее заради отделителните процеси.

При употреба на катализатори спортистът задължително се нуждае от 3 до 3,5 г протеини на кг телесно тегло дневно. Ако се приемат по-малки количества, няма да може да се осигури достатъчно градивен материал за обмяната на веществата.

Същата логика важи не само за протеините, но и за всички основни хранителни вещества, изброени по-горе, като се препоръчва те да се приемат в нужните за активизирането на метаболизма количества.

Ясно е, че приемът на повече от 5 г протеини на кг тегло дневно би имало контрапродуктивен ефект върху изграждането на мускули, понеже дори при наличието на катализатори една голяма част от приетите протеини трябва да се отдели от организма. Освен това, трябва да има баланс и по отношение на нуждите на организма от въглехидрати, мазнини, витамини и минерали. Така например, дори при активизиран метаболизъм, прекомерните количества въглехидрати и мазнини отново ще доведат до затлъстяване.

Следва продължение…