Home » Здраве » Гориво за живот / ПРОТЕИНИТЕ ІІ /

Ако зареждате организма си с повече белтъци, отколкото е необходимо, те няма да се отделят от него, а ще се преобразуват и натрупат главно като телесна мазнина!

В сравнение с въглехидратите и мазнините, белтъците заемат особено положение като хранителни вещества. Човешкият организъм може да ги преобразува в мазнини и въглехидрати, но те не могат да се превръщат в белтъци, защото в тях липсва необходимия за белтъчната синтеза азот. Това означава, че:

Белтъците са най-важните структурни елементи на клетките и не могат да се заменят с никакви други вещества!

Растежът на тялото и замяната на отмрелите клетки предполагат постоянна синтеза (образуване) на телесни белтъци. При непрекъснатите процеси на преобразуване и разграждане тялото ни ежедневно губи белтъци, които трябва да се заменят с нови. Затова:

Без белтъци няма живот!

Ендогенно (собствено) производство на протеини (белтъци). В рибозомите (фабриките на протеин) на нашите клетки, аминокиселините набавени с протеина от храната, се свързват и образуват телесни протеини. Така се осигурява изграждането и запазването на тъканните протеини.

Като всяка фабрика, рибозомите се нуждаят от следните ресурси:

– градивен материал, т.е. протеини, респ. аминокиселини; – помощни градивни вeшества, т.е. витамини, минерали, микроелементи, растителни вещества и др.; – енергия от въглехидратите и мазнините;

За да се осигури достатъчно производство на протеин, всички те трябва да са налице в ТОЧНИЯ момент и в достатъчно количество.

По-нататък ще говорим не за ДОСТАТЪЧНО, а по възможност за едно ИДЕАЛНО производство на протеини в тялото, които трябва да ни поддържат здрави, продуктивни, силни и биологично млади. Следващите твърдения се базират на множество проучвания и практически резултати в периода 1930-2012 г, на които е направена обективна и логична оценка.

Следва продължение…