Home » Здраве » Гориво за живот / ПРОТЕИНИТЕ XII /

PRE-суплементирането се явява не като алтернатива, а като възможност да се подсили анаболното състояние на обмяната на веществата по време, а не след тренировката. Дори можем да направим заключението, че според резултатите на Tipton състоянието на обмяната на веществата е по-анаболно в продължение на около 3 часа (т.е. времето за тренировка плюс 2 часа след нея), отколкото би било възможно след тренировката. Освен това, с подходящо суплементиране преди тренировка могат да се правят и по-интензивни упражнения, което обаче още повече засилва значението на след-тренировъчното суплементиране.

Междувременно беше решен въпросът колко често, кога и какъв протеин да се приема дневно, за да се постигне максимална анаболна реакция.

В редица изследвания се доказа, че извънклетъчната концентрация на незаменими аминокиселини (ЕЕА) регулира синтезата на протеин. Ниската концентрация на ЕЕА по принцип е индикация, че не може да протече мускулно-протеинов синтез, тъй като в организма се съдържат прекалено малко аминокиселини. Високата ЕЕА концентрация обаче не означава автоматично засилена синтеза на протеин, защото в началото на приемане на ЕЕА синтезата на протеин се увеличава, но след 2 часа отново се връща в изходно положение, въпреки че количеството приети ЕЕА се поддържа в премерени и точни високи граници.

Други изследвания доказват, че не високата извънклетъчна концентрация на ЕАА, а по-скоро постепенното повишаване на тази концентрация е в състояние да ускори за около 2 часа синтезата на протеин.

От друга страна, колебанията в концентрациите на ЕЕА могат да се постигнат не толкова чрез бавен протеин, колкото чрез свободни аминокиселини. Бавният протеин казеин, например, може да служи за запазване на минимално добра концентрация, но това се постига и чрез протеините, които човек си набавя с редовното хранене.

В тази връзка, Paddon-Jones и др. доказаха, че суплементирането с 15 г свободни ЕЕА + 30 г малтодекстрин между храненията повишава азотния баланс с 25% в сравнение с храненията без съпътстващо суплементиране.

Тези резултати довеждат до една нова качествена характеристика на протеините. Традиционните качествени критерии като биологична стойност (БС), Chemical Score, Protein Efficiency Ratio (PER) и Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Score (PDCAAS) нямат такова значение за силовия спортист. Важен за него е най-вече по-високият дял на ЕЕА, при което трябва да се следи особено много за ВСАА, респ. L-левцин, както и за количествения баланс на заменимите аминиокиселини, преди всичко аргинин и глутамин.

Следва продължение…