Home » Здраве » Гориво за живот / ПРОТЕИНИТЕ XVI/

От изследването можем да направим заключения и за калориите. Очевидно, суплементирането с протеини/аминокиселини може да стимулира натрупването на протеини под формата на мускулен протеин, при това много повече от приемането на същото количество протеини, респ. аминокиселини, с храната, без да се стига до прекалено висок прием калории.

 Друго предимство на добавките е, че производителят може да контролира протеиновите фракции, молекулната маса и аминокиселинния състав на продуктите – разбира се, ако разполага с нужните за това умения. Тези фракции могат да се състоят от различни протеини, пептиди или свободни аминокиселини. Към продукта могат да бъдат добавени и бета-екдистерон, 3-O-метил-D-хиро-инозитол, ензими и други субстрати, които още повече подобряват анаболния отговор на протеина.

 Ако производителят желае да създаде наистина добър продукт (което за съжаление рядко се случва, понеже на пазара се предлагат евтини продукти, с добър външен вид, и описани на етикета съставки като хидролизати, пептиди, изолати и др., които в действителност се съдържат в изключително малки количества), той може да се възползва от многообразието от съществуващи технологии за производство.

 Като се започне с удачния избор на протеини и се мине през хидролизати, протеинови фракции, съобразени количества биоактивни пептиди и добавки като бета-екдистерон, пинитол, ензими и т.н., съществуват различни начини за повлияване на аминокиселинния баланс и молекулната маса (която е от значение за скоростта на протеиновата, респ. аминокиселинната абсорбция), като така може да се постигне възможно по-мощен анаболен отговор.

 Проучен бе ефектът на снабдяването с протеини, респ. аминокиселини, върху синтеза на протеини.

 Както споменахме вече, много изследвания показват, че синтезът на мускулен протеин може да се ускори чрез повишаване на есенциалните аминокиселини (ЕЕА).

 Следва продължение…