Home » Здраве » Гориво за живот / ПРОТЕИНИТЕ XVII/

Според изследванията анаболният отговор на приетото количество ЕЕА нараства в логаритмична прогресия. При един 70-килограмов мъж приемът на 6 г ЕЕА има двойно по-голям ефект от приема на 3 г ЕЕА, но при по-големи количества ЕАА, обаче, тяхната ефективност намалява (вж. диаграмата по-долу).
Необходимо е да се сравнят изследванията на Bornsheim и сътр., Tipton и …сътр., и Dangin и сътр., за да се направят реалистични заключения за оралния прием на ЕЕА. В зависимост от фармацевтичната форма (свободна, пептидна, протеинова форма, бавен или бърз протеин) между 20 и 90% от орално приетите ЕЕА се резорбират от червата и черния дроб, а останалото количество попада в периферната мускулна тъкан.
Tipton и неговите колеги установиха, че 40 г орално приети есенциални аминокиселини не предизвикват по-мощен анаболен отговор от 20 г ЕЕА плюс 20 г NЕЕА. В това изследване обаче аминокиселините са приемани с няколко малки хранения, което от гледище на най-новите научни познания за анаболния отговор вследствие увеличаването на ЕЕА в извънклетъчното пространство не представлява оптималната фармацевтична форма.
Dangin и неговите колеги сравниха 22 г суроватъчен протеин с 33 г казеин + 33 г суроватъчен протеин по отношение на общия протеинов баланс в организма. По-добри резултати бяха отчетени при 33 г суроватъчен протеин, което обаче важи за 70-килограмов мъж, докато за мъж с тегло 100 кг нуждите възлизат съответно на около 50 г от този протеин.
Проведените в тази област изследвания не са достатъчно, за да се отговори  еднозначно на въпроса за идеалното количество протеини, респ. ЕЕА. Все още не е напълно изяснено до каква степен ергогенните субстанции като бета-екдистерон, креатин, 3-О-метил-D-хиро-инозитол, ензими и дори честото приемане на ЕЕА и най-вече левцин, с който се стимулира протеиновия синтез, увеличават потребностите от протеини, респ. аминокиселини. Във всеки случай, приемът на ЕЕА не би следвало да представлява пречка за общото протеиново снабдяване на организма, тъй като те самите доставят азот.
Следва продължение…