Home » Здраве » Един комплекс от аминокиселини задейства по-голям растеж на мускулите, отколкото включените в него незаменими аминокиселини (EAA) самостоятелно.

При 15 възрастни мъже (65 год.) е измерено повишаване нивото на фенилаланин в мускулите (мярка за натрупването на мускулна маса (протеин)) при суплементиране съответно с 15 г пептидно-свързани аминокиселини от суроватъчен протеин, с 6,72 г незаменими аминокиселини (ЕАА) и с 7,57 г заменими аминокиселини (NEAA). Последните две дози съответстват точно на количеството EAA и NEAA в 15 г аминокиселинен комплекс от суроватъчен протеин. Нивото на фенилаланина в мускулните клетки е измерено в рамките на 210 мин след приемане на суплементите. При групата приемаща комплекса аминокиселини от суроватъчен протеин нивото на фенилаланина се покачва от -216 до 105 наномола на минута за килограм чиста мускулна маса на краката. При групата приемаща EAA тази стойност се променя от -203 до -172, а при NEAA- групата – от -203 до -204 наномола на минута за килограм чиста мускулна маса на краката. Източник: Nutrition Research октомври 2008 г., том 28, брой 10, страници 651-658 “Whey protein ingestion in elderly persons results in greater muscle protein accrual than ingestion of its constituent essential amino acid content” (Приемът на суроватъчен протеин при възрастни води до по-голямо натрупване на мускулен протеин в сравнение с приема на изграждащите го незаменими аминокиселини) Автори: C.S. Katsanos, D.L. Chinkes, D. Paddon-Jones, X.-j. Zhang, A. Aarsland, R.R. Wolfe Обяснения и изводи: Изследването за пореден път доказва факта, че синтезът на мускулен протеин, следователно и натрупването на мускулната маса, се стимулира от ЕАА, а не от NEAA-аминокиселини. Интересно е, че аминокиселинният комплекс от суроватъчен протеин, включващ както ЕАА, така и NEAA, повишава в по-голяма степен синтеза на мускулен протеин/ натрупването на мускулна маса в сравнение със съответните EAA самостоятелно. На пръв поглед изглежда логично, че ЕАА + NEAA дава по-добри резултати, отколко само ЕАА. Но като се има предвид, че NEAA не влияят по никакъв начин върху горните два показателя не би трябвало да се очаква, че суроватъчният протеин ще даде по-добър ефект при суплементирането от приетите самостоятелно ЕАА. Практическото изследване обаче доказва първоначалното предположение. Жалко, че не е направено сравнение с трета група, която приема ЕАА + NEAA в самостоятелна свободна форма, за да се установи дали има разлика между чистия суроватъчен протеин с пептидно-свързани, несвободни аминокиселини и една равно балансирана формула от чисти свободни аминокиселини. От изследването могат да се направят само частични заключения, които да са от полза за състезаващите се спортисти, най-вече защото при тях, за разлика от по-възрастните хора, запасите от протеин обикновено са достатъчни. При разработката на продукта Amino Fusion, oтделът „Изследване и развитие” на Peak направи собствени проучвания за това как се променят аминокиселинният баланс в кръвта и синтезът на мускулен протеин под влияние на различни EAA и NEAA и суроватъчен протеин, приети като добавки от спортисти. Установи се, че синтезът на протеин в мускулите се предизвиква предимно от масивното навлизане на EAA в кръвта и междуклетъчното пространство на мускулите, но се повишава още повече при наличието на NEAA, както в аминокиселинна, така и в пептидна форма. Първоначално Peak смяташе да включи в Amino Fusion чиста смес от EAA със значително съдържание на верижно-разклонени аминокиселини (ВСАА) и най-вече голямо количество свободен Л-левцин. С развитието на продукта обаче се установи, че максимално-анаболната аминокиселинна матрица, реализирана днес в Amino Fusion, се достига от EAA с голямо съдържание на BCAA в допълнение с аминокиселините и пептидите на една специална фракция от суроватъчен изолат, богата на бета-глобулин.