Home » Новини » Екдистеронът като ефективна алтернатива на стероидите 02

Имунна система
Много от по-новите изследвания се фокусират върху влиянието на екдистероидите върху имунната система. Трябва да се обърне внимание най-вече на влиянието върху възпалителните процеси. В опит с животни се установи, че поглъщането на 10-20 мг бета екдистерон на кг тегло има противовъзпалително действие подобно на това на кортизон-ацетата. Терапевтичната доза кортизон-ацетат е 1 мг на кг тегло.
Друга работна група проучи отделянето на хистамин от мастоцитите на перитонеума на плъхове. И тук бета екдистеронът прояви противовъзпалителен ефект, вероятно поради задържане на активацията на Ca2+ в междуклетъчното пространство.

Генна поправка
В Украйна група учени изследваха действието на фитоекдистероидите върху опитни животни, които са били подложени на увреждащи генния материал субстанции като хлороформ и хлорофос. Установи се, че фитоекдистероидите имат генно-защитно действие. Предполага се, че настъпва де-репресия на ДНК-възстановяващите механизми.

Антиоксидантни свойства и обмяната на витамин D
Изглежда, че екдистероидите имат синергичен ефект като този на витамин D. Доказано е, че бета екдистеронът, подобно на витамин D, намалява действието на радикалите. Според изследванията и двете вещества намаляват пероксидацията на липидите, което се предизвиква от радикалите. Освен това бета екдистеронът е в състояние да подобри чревната абсорбция на Ca2+ при кокошки с D-хиповитаминоза.

Подобряване на нервната система
Бета екдистеронът може да благоприятства ендогенния GABA биологичен синтез и ацетилхолинестеразата. Наскоро бе открито, че екдистероидите са неврозащитни субстрати, които предотвратяват отмирането на нервни клетки, причинено от глутаматина.

Подобряване на чернодробната функция
Доказано е, че бета екдистеронът и туркестеронът ускоряват заздравяването на черния дроб след хепатит, индуциран след третиране с heliotrine и/или инжектиране на въглероден тетрахлорид.

Много от запознатите в областта смятат екдистероидите за универсални субстрати на здравето, тъй като наред със споменатите свойства те имат положителен ефект по отношение на бъбреците, сърцето, белодробната функция, сърдечното кръвообращение, по-бързото заздравяване на раните и костните счупвания и дори проявяват някои козметични свойства (подмладяване, респ. възстановяване на кожата, ако бъдат добавени в козметични кремове или лосиони).

Следва продължение…