Home » Енциклопедия » Екдистеронът като ефективна алтернатива на стероидите

Екдистероидите са стероидни хормони, които се срещат в някои членестоноги и растения и от години се използват за повишаване производителността на спортистите.

Към тях спада екдистеронът, или по-точно бета екдистеронът, който е бил синтезиран в Съветския съюз за елитни спортисти и, според някои източници, за елитни войници (на запад се среща и под названието mesobolin).

Екдистероидите не са включени обаче в допинг-листата на Международния олимпийски комитет. Приемат се в допълнение към храната и някои научни трудове ги определят като имащи положителен ефект върху организма, при което, за разлика от стероидите, странични действия не се очаква да настъпят.

Междувременно стана ясно, че полученият от растенията бета екдистерон има дори по-мощно анаболно действие от гореспоменатия синтетично получен mesobolin. От друга страна обаче, много екдистероиди са напълно безполезни, защото не са налични в подходяща за хората биологична форма. Според днешните познания в областта, значение за спортистите имат само бета екдистеронът и туркестеронът. В опит с мишки, туркестеронът показа дори по-голям анаболен ефект от екдистерона. От гледна точка на това, че за разлика от екстрактите от туркестерон бета екдистерон-екстрактите имат стабилно съдържание на бета екдистерон и, от друга страна, резултатите от животинските опити не могат да се пренесат директно върху хората, бета екдистеронът се явява (поне засега) най-препоръчителният екдистероид. В същото време, туркестеронът се намира в “изпитателна фаза”.

20-хидроксиекдизон (=бета екдистерон или съкратено BE или също 20 Е) се различава от туркестерона по това, че в молекулата му при 11-тия въглероден атом липсва една хидроксилна група (маркирана с кръгче). Бета екдистеронът е стандартизиран като 70%-ов HPLC-екстракт (=95%-ов UV-екстракт), докато туркестеронът все още не е стандартизиран.

Функционални свойства на бета екдистерона:

По-добър протеинов метаболизъм/анаболизъм
Много работни групи стигнаха до заключението, че екдистероидите оказват стимулиращ ефект върху синтезата на протеин. Механизмът, по който става това, все още не е изяснен. Еднозначно се потвърди обаче е, че ускоряването на протеиновата синтеза засяга не само рибозомите, но и ядрото и митохондриите.

Трябва да се отбележи, че синтезата на протеин се стимулира не само в черния дроб, но и в бъбречната тъкан. Причината за това е активирането на ензима глутамат-декарбоксилаза.

Следната таблицата показва растежните промени при различни животински видове след приемане на екдистероиди. Cyas: Cyasteron, 20E: Beta Ecdysteron (бета екдистерон), PonA: Ponasterone A, Turk: Turkesteron (туркестерон), VitE: Viticosteron, ip: intraperitoneal Injektion (интраперитонеална инжекция), i.v: intravenose Injektion (интравенозна инжекция) и peros: хранене с фураж. С червен цвят са показани опитите, които имат патент.
През 1988 г Chermnykh и др. сравниха бета екдистерона с познатия анаболик Metandienon (дианабол). Установи се, че и двата субстрата имат значително анаболно действие. Изненадващо, бета екдистеронът прояви стимулиращо действие както при “бързите”, така и при “бавните” мускулни влакна, докато дианаболът можеше да стимулира само “бавните” мускулни влакна. Освен това, бета екдистеронът показа анаболен ефект и без тренировка (мишките трябваше да плуват), докато при дианабола тренировката беше задължителна за изграждане на мускулите.

По неофициални данни, опити с двата субстрата са били проведени и със спортисти в Украйна. Резултати от тях сочат, че при по-ниска дозировка и двата субстрата са имали еднакво анаболно действие. При по-високи дози, обаче, дианаболът е действал два пъти по-анаболно от бета екдистерона. Очевидно, човешкият организъм не може да се “защити” от синтетичния медикамент дианабол, т.е. при висока дозировка една голяма част от субстанцията проявява пълното си действие както по отношение на възникване на анаболен ефект, така и във връзка с вредни за здравето странични ефекти. В процеса на еволюция организмът ни като че ли се е пригодил по-добре към естествените бета екдистерон-екстракти, т.е. настроени сме да приемаме такива количества бета екдистерон, каквито не са вредни за здравето, благодарение на което и анаболният ефект се поддържа в “естествени граници”.

Вероятно още по-сензационно е проучването на Simakin и др. от 1988 г. В него се включиха 78 добре тренирани спортисти и спортистки, които приемаха увеличени дози протеин в продължение на 10 дни. Друга група получиха плацебо, в което не се съдържаше протеин, а трета група приемаше протеин заедно с бета екдистерон. След 10 дни протеин-групата натрупа минимална мускулна маса. Плацебо-групата загуби малко маса, докато протеин-бета екдистерон-групата увеличи мускулната си маса с 6-7% и стопи дори 10% от наличните телесни мазнини. Тук обаче трябва да се отбележи, че тези значителни подобрения не остават “за цял живот” и естествено отслабват след определен начален период.

Това изследване, заедно с откритията на украинците за ергогенните ефекти на бета екдистерона при спортистите, бяха потвърдени от Peak Performance Products през 2005 г в тримесечно изследване с 500 спортисти. По отношение на ергогенните ефекти бета екдистерон-екстрактите от Cyanotis Vaga и Maral Root (които бяха използвани при опитите в Украйна и Беларус) се оказаха напълно идентични с прилагания в Западна Европа екстракт от спанак. И при опитите на Peak се установи увеличаване на мускулната маса, силата и мускулното напомпване, както и по-добро възстановяване след тренировката. Интересното е, че много спортисти забелязаха усилване на чувството за глад, което след 10 дни се нормализира. Въпреки това обаче е настъпило разграждане на телесна мазнина.

За разлика от споменатия опит с животни, при изследването на Peak Performance екстрактът от туркестерон не показа по-голямо ергогенно действие от бета екдистерон- екстрактите. Точно обратното – туркестеронът прояви само половината от анаболната мощ на бета екдистерона.

По-нови резултати от това изследване сочат, че първоначалният тласък на производителността, провокиран от бета екдистерона, след 14 дни отслабва, след което се стабилизира и в продължение на три месеца може да се забележи леко подобряване на производителността.

По-добър въглехидратен метаболизъм
Една японска работна група проследи ефекта на 20E върху състоянието на кръвната захар при хипергликемични мишки. В сравнение с нормално-гликемичните мишки, 20Е успя да понижи нивото на захарта в кръвта при хипергликемичните мишки.
При опити с 14С-маркирана глюкоза се установи ускорено метаболизиране в гликоген.

По-добра обмяна на мазнините
В миналото са били третирани екзогенно хиперхолестеролни мишки с различни екдистероиди в съответно различни концентрации. Установено е до 30% редуциране на нивото на холестерол в серума в зависимост от дозировката и използвания екдистероид. Според авторите на изследването, причината за това е чисто физична и засяга изместването на холестерола около клетъчните мембрани от екдистероидите.

Имунна система
Много от по-новите изследвания се фокусират върху влиянието на екдистероидите върху имунната система. Трябва да се обърне внимание най-вече на влиянието върху възпалителните процеси. В опит с животни се установи, че поглъщането на 10-20 мг бета екдистерон на кг тегло има противовъзпалително действие подобно на това на кортизон-ацетата. Терапевтичната доза кортизон-ацетат е 1 мг на кг тегло.
Друга работна група проучи отделянето на хистамин от мастоцитите на перитонеума на плъхове. И тук бета екдистеронът прояви противовъзпалителен ефект, вероятно поради задържане на активацията на Ca2+ в междуклетъчното пространство.

Генна поправка
В Украйна група учени изследваха действието на фитоекдистероидите върху опитни животни, които са били подложени на увреждащи генния материал субстанции като хлороформ и хлорофос. Установи се, че фитоекдистероидите имат генно-защитно действие. Предполага се, че настъпва де-репресия на ДНК-възстановяващите механизми.

Антиоксидантни свойства и обмяната на витамин D
Изглежда, че екдистероидите имат синергичен ефект като този на витамин D. Доказано е, че бета екдистеронът, подобно на витамин D, намалява действието на радикалите. Според изследванията и двете вещества намаляват пероксидацията на липидите, което се предизвиква от радикалите. Освен това бета екдистеронът е в състояние да подобри чревната абсорбция на Ca2+ при кокошки с D-хиповитаминоза.

Подобряване на нервната система
Бета екдистеронът може да благоприятства ендогенния GABA биологичен синтез и ацетилхолинестеразата. Наскоро бе открито, че екдистероидите са неврозащитни субстрати, които предотвратяват отмирането на нервни клетки, причинено от глутаматина.

Подобряване на чернодробната функция
Доказано е, че бета екдистеронът и туркестеронът ускоряват заздравяването на черния дроб след хепатит, индуциран след третиране с heliotrine и/или инжектиране на въглероден тетрахлорид.

Много от запознатите в областта смятат екдистероидите за универсални субстрати на здравето, тъй като наред със споменатите свойства те имат положителен ефект по отношение на бъбреците, сърцето, белодробната функция, сърдечното кръвообращение, по-бързото заздравяване на раните и костните счупвания и дори проявяват някои козметични свойства (подмладяване, респ. възстановяване на кожата, ако бъдат добавени в козметични кремове или лосиони).

Огромни различния в качеството и цената
Бета екдистерон-екстрактите струват от 50 до 18,000 евро на кг (при закупуване на едро като суровина) и както при всички растителни екстракти и тук има огромни различия в качеството. Може да си направите по-евтин екстракт чрез елементарна водно-алкохолна екстракция от някое, по възможност голямо, растение с корени, стъбло, листа и всичко останало, при което резултатът ще бъде бета екдистерон-екстракт, но с минимални количества бета екдистерон.

В Източна Европа и Русия като бета екдистерон-екстракти се предлагат даже тинктури, при които Maral Root е потопен във водка.
От друга страна, за да получите висококачествен бета екдистерон-екстракт (със 70% бета екдистерон при HPLC-анализ или 95% при ултравиолетов анализ), се нуждаете от специално подбрани растения (например спанак). От тях можете да отделите само листата без дръжката. След това водно-алкохолният екстракт трябва НЯКОЛКО ПЪТИ да се изпари, разреди, филтрира и да се отдели и концентрира.

Съвети към спортистите
Бета екдистеронът и вероятно туркестеронът (което ще стане ясно след като се появят стандартизирани екстракти) спадат към групата на абсолютните топ-ергогеници заедно с креатин и D-пинитол.

Поради огромните различия в качеството, всеки спортист трябва внимателно да подбере своя доставчик на бета екдистерон, за да не рискува да похарчи много пари за “слаба” бета екдистерон добавка. С изключение на една-две фирми, почти няма производител, който сам да екстрактира своята бета екдистерон суровина. Повечето производители на суплементи дори нямат HPLC, с който да проверят съдържанието на закупения от Индия, Китай, Русия, Узбекистан и т.н. бета екдистерон. В такъв случай, дори производителят с най-добрите намерения рискува да преработи нискокачествена суровина.

Спортистът, обаче, може много лесно да провери качеството на продукта – като изчака 14 дни и ако не забележи видимо действие, значи е купил лош продукт и трябва да потърси друг.