Home » Здраве » Какво е полезно да знаем за белтъците (протеините) 01

Протеин е научното название на белтъка и произлиза от гръцката дума протос – пръв. Въведено е през 19 век от холандски учен, който вярвал, че е открил „основното вещество на животинската материя” и с това е бил на прав път. Днес се знае, че протеините са неразделна част от храната. Те участват в хиляди жизненоважни функции на тялото. Основни градивни елементи са на мускулната тъкан и са от голямо значение за вътрешните органи, костите, кожата и косата.

Протеините играят важна роля в провеждането на нервните импулси и спомагат за поддържане на кръвното налягане, нивото на кръвната захар и обмяната на веществата. Също така могат да доставят енергия – 4 kcal/g (за сравнение въглехидратите също доставят 4 kcal, а мазнините – 9 kcal/g). Протеините не трябва обаче да се използват като източници на енергия, защото тогава няма да са в наличност за изпълнение на по-важните си функции. Затова те не се възприемат като енергийни доставчици. При недостатъчен прием на белтъци производителността и издръжливостта намаляват много преди да настъпят здравословни проблеми.

Ако зареждате организма си с повече белтъци, отколкото е необходимо, те няма да се отделят от него, а ще се преобразуват и натрупат главно като телесна мазнина!

В сравнение с въглехидратите и мазнините, белтъците заемат особено положение като хранителни вещества. Човешкият организъм може да ги преобразува в мазнини и въглехидрати, но те не могат да се превръщат в белтъци, защото в тях липсва необходимия за белтъчната синтеза азот. Това означава, че:
Белтъците са най-важните структурни елементи на клетките и не могат да се заменят с никакви други вещества.

Растежът на тялото и замяната на отмрелите клетки предполагат постоянна синтеза (образуване) на телесни белтъци. Ензимите и хормоните също имат белтъчна природа. При непрекъснатите процеси на преобразуване и разграждане тялото ни ежедневно губи белтъци, които трябва да се заменят с нови. Затова:
Без белтъци няма живот!

Химически състав на протеините

Протеините са най-сложните вещества, познати на науката. Те изграждат големи молекули, които се състоят от същите елементи като въглехидратите и мазнините, т.е. въглероден диоксид, водород, кислород и споменатия вече азот.

 

Следва продължение…