Home » Здраве » Кръвообращението – пътят на кръвта 03

При дишане белите дробове приемат кислород и го отдават на кръвта. Броят на ударите и ударният обем на сърцето определят количеството на богатата на кислород кръв, която се транспортира по аортата и артериите до работещите мускули. В гъстата мрежа от капиляри се извършва обмяната между кислорода и отпадните продукти. Бедната на кислород кръв попада във вените. Съкращенията на скелетната мускулатура при спортни упражнения подпомагат движението на кръвта към сърцето, което я изтласква към белите дробове. Там тя се освобождава от въглеродната киселина, насища се с кислород и преминава отново в кръвообращението.

Кислородът е жизнено необходим за всяка жива клетка и се използва за непрекъснато извършващите се аеробни процеси на обмяна на веществата, особено в работещите мускули, с цел печелене на енергия (аеробен = възможен в присъствие на кислород). За тези химични процеси на преобразуване са необходими още витамини, минерали и микроелементи. Те се извличат от храната чрез храносмилателните органи, попадат в кръвта след съответна обработка и се транспортират чрез кръвообращението до нуждаещите се от тях части на организма.

В същото време крайните продукти от метаболизма и въглеродният диоксид се пренасят чрез кръвообращението до различните отделителни органи. Отпадните продукти се отделят чрез черния дроб, бъбреците, червата и кожата, а CO2 се издишва чрез белите дробове. След това кръвта се отправя отново към лявата половина на сърцето, където кръгът на кръвообращение започва отново.
Чрез стесняване или разтягане на кръвоносните съдове кръвното налягане може да се променя, а с него и количеството на доставяната кръв към органите. По този начин натоварваната мускулатура може веднага да получава нужното й по-голямо количество кръв. От способността на мускулите да се запасяват с кръв – т.нар. аеробна издръжливост – зависи много техният растеж.

Сърцето
Ясно е, че здравото и силно сърце е не само от значение за живота ни като цяло, но неговата работоспособност има решаващо влияние върху спортните ни успехи и въобще ги прави възможни. От друга страна, обаче, това означава, че вероятно сме в състояние сами да повлияваме работоспособността на тази мощна „помпа”, и то в двете посоки! Можем както да я забавяме, така и да я усилваме, в нашите ръце е огромна отговорност.

Нека и тук да изредим някои впечатляващи факти. Можете ли да си представите кола или някое друго превозно средство или машина, която да се движи непрекъснато в продължение на 70-80 години? – разбира се, че не. Нито една машина не би издържала толкова време, но сърцето ни притежава тази невероятна способност и при това действа напълно автоматично. Независимо дали го усещате или не, дали спите или сте будни, то непрекъснато работи. В покой то изтласква средно 70 пъти за минута количество от 0,07 л кръв към тялото (100 000 сърдечни удара на ден, по един на всяка 0,8 секунда).

Това прави общо 5 л на минута и 7200 л на ден. Тъй като 1 л се равнява приблизително на 1 кг, това са 7200 кг, т.е. повече от 7 тона дневно!
На това число трябва да обърнете специално внимание, имайки предвид че това са стойностите, които важат за нормалните случаи, когато няма физическо натоварване. При натоварвания от тренировъчен или трудов характер количеството изпомпвана кръв може да се повиши от 0,07 л до 40-50 л! – едно невероятно постижение.

Следва продължение…