Home » Здраве » Кръвообращението – пътят на кръвта 01

Oще в произведението „Фауст” на Гьоте Мефистотел се обръща към Фауст с думите: „Кръвта е особен вид сок” и в това твърдение се съдържа голяма доза истина.

Както името подсказва, основна задача на кръвообращението е да осигури транспорта на кръвта през цялото тяло до най-малките разклонения на кръвоносните съдове, изминавайки разстояние от няколко хиляди километра! Кръвта се изпомпва от сърцето в мрежата от артерии и вени още преди раждането на човека до неговата смърт. С нейна помощ клетките получават кислород, хранителни вещества и други жизнено важни субстанции, като така те се снабдяват с енергия, и същевременно се отвеждат въглеродния диоксид и продуктите от обмяната на веществата извън тялото. Кръвта изпълнява също много важна защитна функция, като предпазва тялото от постъпилите болестотворни микроорганизми и позволява кръвосъсирване при наранявания.

Общото количество кръв (кръвният обем) на един човек отговаря на около 7-8% от неговото тегло. Възрастен човек с тегло 80 кг има около 5,6 – 6,4 л кръв. Както много други части на тялото, така и кръвната плазма се състои предимно от вода. Тя може да преминава през тънките стени на най-малките кръвоносни съдове (капилярите) и така влиза в директен контакт с междуклетъчната течност, която пронизва всички тъкани на тялото. По този начин минералните вещества и други субстанции достигат до всички телесни клетки.

Кръвта обаче не е само течност. Около 43% от нея се състои от кръвни клетки, а 57% – от кръвна плазма. Кръвната плазма от своя страна е светложълтеникава течност, състояща се от около 93% вода и 7% разтворени в нея вещества. Чрез нея се транспортират най-важните енергийни източници в организма – глюкозата и свободните мастни киселини. Освен това тя пренася желязото, необходимо за изграждане на кръвния пигмент – хемоглобина, както и някои хормони и неорганични соли (главно натриеви и хлоридни йони), въглехидрати (главно глюкоза) и витамини. Същевременно тя отвежда отпадните продукти от обмяната на веществата към отделителните органи.

Следователно кръвната плазма се състои от водни разтвори на минерални и хранителни вещества, малки количества хормони и един много важен компонент – кръвните белтъци, които са нейна основна съставка. В 1 л кръвна плазма се съдържат средно 75 мг белтъци (протеини).
Кръвните белтъци се разделят на две групи – албумини и глобулини. Албумините се образуват в черния дроб и освен функцията им да изхранват тъканите те играят важна роля и в поддържането на осмотичното налягане. Благодарение на осмотичното налягане кръвта се задържа в системата от кръвоносни съдове. Албумините се свързват с необходимото количество вода в кръвния ток и така поддържат количеството на циркулиращата течност постоянно.

В кръвната плазма се намират и кръвните клетки. Те биват червени кръвни клетки (еритроцити), бели кръвни клетки (левкоцити) и кръвни плочици (тромбоцити).

Съставните части на кръвта са:
43 % кръвни клетки
еритроцити
левкоцити
тромбоцити
57 % кръвна плазма
93 % вода
7 % разтворени вещества

За да се уверите в изключително малките размери на кръвните клетки, предлагаме ви някои впечатляващи данни. В куб с ръб 1 мм се съдържат:
еритроцити     около 5 000 000 при мъжа
около 4 500 000 при жената
левкоцити     около 5 000 – 9 000 при мъжа и жената
тромбоцити     около 150 000 – 300 000 при мъжа и жената

Следва продължение…