Home » Хранене » Протеини за максимален мускулен растеж 01

Протеините, респ. аминокиселините, са градивните елементи на нашето тяло, които в същността си определят до колко сме здрави, силни и продуктивни и в коя биологична възраст се намираме.

В рибозомите (фабриките на протеин) на нашите клетки аминокиселините, набавени с протеина от храната, се свързват и образуват телесни протеини. Така се осигурява изграждането и запазването на тъканните протеини като мускули, кости, кожа, съединителната тъкан, косми, нокти, но също и на хилядите протеини, регулиращи обмяната на веществата, които включват ензими, хормони, антиоксиданти и др.

Като всяка фабрика, рибозомите се нуждаят от следните ресурси:

1. Градивен материал, т.е. протеини, респ. аминокиселини
2. Помощни градивни вeшества, т.е. витамини, минерали, микроелементи, растителни вещества и др.
3. Енергия от въглехидратите и мазнините

За да се осигури достатъчно производство на протеин, всички те трябва да са налице в ТОЧНИЯ момент И в достатъчно количество.
По-нататък ще говорим не за ДОСТАТЪЧНО, а по възможност за едно ИДЕАЛНО производство на протеини в тялото, които трябва да ни поддържат здрави, продуктивни, силни и биологично млади. Следващите твърдения се базират на множество проучвания и практически резултати в периода 1930-2004 г, на които е направена обективна и логична оценка.

Оптимален градивен материал:

А. Оптимално качество на протеина
Разгледайте следната фигура, която показва методите за определяне качеството на протеина, но не се опитвайте да приложите някоя от формулите в практиката – това просто не се получава.

Следва продължение….