Home » Здраве » Соевият срещу суроватъчния протеин

Анаболният (соев) протеин надминава суроватъчния по отношение изграждането на мускули!

Д. Калман и др. съобщават в журнала на Международното дружество за спортно хранене от юли 2007 г, че по отношение натрупването на свободна от мазнини маса (lean body mass) няма разлика между соевия и суроватъчния протеин или смесите от двата вида. Соево-суроватъчната комбинация дава по-добри резултати от отделните протеини спрямо съотношението между естрадиола и тестостерона …

Изследването доказва, че специалисти като проф. Цветков от София, които от години пропагандират тезата за по-голям прием на соев протеин при спортното хранене, са били на прав път. За повечето спортисти соевият протеин е най-малкото точно толкова добър, колкото и суроватъчният или млечният по отношение увеличаването на мускулна маса. Идеалният вариант обаче включва комбинация от соев и суроватъчен/млечен протеин, тъй като тя обединява предимствата и на двата продукта (което се вижда и от подобреното съотношение естрадиол-тестостерон в сравнение със соевия и суроватъчния протеин поотделно).

Резултатите показват, че соевият и суроватъчният протеин и комбинацията от тях, се отразяват еднакво добре на натрупването на мускули. Участниците в изследването качили 0,9 кг чиста маса след приемане на една от трите протеинови добавки в продължение на 12 седмици при едни и същи стандартни условия. При стойностите на тестостерона и свободния тестостерон не са били открити съществени разлики между трите групи, докато нивото на естрадиола при групата, приемаща суроватъчен протеин, се понижило най-много, а при групата, приемаща соев протеин, съотношението естрадиол-тестостерон (разликата между двата хормона) било най-голямо.

Оттук следва, че соево-суроватъчната смес има способността да намалява нивото на естрадиола (но не толкова, колкото суроватъчния протеин, приет самостоятелно) и същевременно да поддържа и увеличава нивото на тестостерона, като това качество е по-силно изразено при соевия, отколкото при суроватъчния протеин, приемани поотделно.

С това ново изследване би трябвало да се сложи край на практиката на производителите на суроватъчен протеин, които, представяйки продуктите си като по-добри за изграждане на мускули от други видове протеин и възползвайки се от наивността на повечето спортисти, повишават драстично техните цени.