Home » Здраве » BCAA – липсващото звено в спортното хранене 04

Ежедневните потребности от аминокиселини при състезателните спортисти обаче са следните:

Глутамин – 10 до 30 г
ВСАА – 10 до 20 г
Аргинин – 5 до 15 г
Цистеин 1 до 2 г
Карнитин 1 г
Таурин 1 до 2 г

Към тях се прибавят още някои есенциални и полуесенциални аминокиселини, чиито потребности не са точно изчислени. Тези повишени нужди възникват главно по време на тренировка поради разхода на аминокиселини под действие на натоварването, но също и поради необходимостта от повече сили за настъпващите след тренировка анаболни процеси на възстановяване. Разграждането, респ. загубата, на тези аминокиселини по време на тренировка протича толкова бързо и масивно, че независимо колко добро е снабдяването с протеин неминуемо се „източва” аминокиселинния поток в тялото. Бързото му запълване или дори допълнителният орален прием на аминокиселини, които по време на тренинг попадат в кръвта и намаляват или поне забавят изразходването на резервите им в тялото, са възможни единствено чрез свободни изолирани ВСАА като добавка. В тази връзка отново ще споменем, че ВСАА са единствените аминокиселини, които попадат достатъчно бързо и в достатъчни количества в кръвта, а суроватъчният протеин или неговия хидролизат, отличаващи се с голяма биодостъпност, не могат да осигурят достатъчно ВСАА поради ензимите, окисляващи протеините. Да се върнем отново към описания по-горе основен прием на хранителни вещества от съчетанието на разумно хранене с модерна all-in-one добавка за след тренировка. Чрез този прием се покриват дневните нужди от аминокиселини, а с all-in-one продуктът могат НАПЪЛНО да се компенсират загубите от аминокиселини в резултат на тренировъчното натоварване. Ако към основния прием се добави и един качествен ВСАА суплемент, който се приема малко преди и/или по време на тренировка в съответните количества, в повечето случаи от „НАПЪЛНО” ще се премине на „ОПТИМАЛНО” компенсиране.

Суплементирането с ВСАА намалява разхода на аминокиселини в тялото, което води до описаните положителни антикатаболни и атакуващи умората ефекти при тренировка и улеснява бързото и по-пълно възстановяване на аминокиселинния поток от съдържащите се в all-in-one продукта аминокиселини. Затова в основния прием на много атлети, като имаме вече предвид хора с нормална обмяна на веществата, които се хранят добре (т.е. нямат нужда от протеинови, витаминни или други добавки към основното хранене), трябва да се включи освен балансираното хранене и добрият all-in-one следтренировъчен суплемент също и качествен ВСАА-продукт, който да осигури заедно с all-in-one добавката оптимално снабдяване с изграждащи субстрати.