Home » Добавки » Creatine Power – Createston с нови открития за оптимални резултати 02

Постъпилият креатин възстановява бързо изтощените запаси от АТФ (но това изтощаване трябва да бъде интензивно и краткотрайно, за да се ускори протеиновата синтеза) и така доставя необходимата за възстановяване, изграждане на клетките и др. енергия.
Всеки здравомислещ спортист би си задал въпроса: Каква полза от това да изразходваме запасите си от АТФ по-дълго време, отколкото е необходимо (за синтезата на мускулен протеин) и да се отказваме от енергията, необходима за увеличаване на силата и еластичността, за възстановяването и дори за усиленото изграждане на мускулни клетки.

По същия начин би могло да се препоръча на един състезател по спортове за издръжливост да поддържа резервите си от въглехидрати изтощени повече от необходимото. Принципът е същият както при креатина – и в двата случая изтощаването трябва да е краткотрайно, интензивно, за да се стимулира усилване на растежа, но резервите трябва да се възстановят възможно най-бързо, за да може стимулът да се използва пълноценно от организма и производителността да се повиши.

Анализът на изследванията заедно със спортната практика наложиха нови разбирания относно препоръчителния прием на креатин, протеин, въглехидрати и косубстрати:

• Приемът на 20 г креатин дневно в продължение на една седмица отпада!
• Т.нар. „поддържаща фаза” от 4-6 седмици с приемане на 2-5 г креатин дневно отпада!
• Препоръчваната почивка от няколко седмици без прием на креатин между т.нар. креатинови режими отпада!
• Транспортната матрица декстроза-таурин отпада, но вместо това има значително по-ефикасни хранителни вещества, които синергично подпомагат креатина и аминокиселините и драстично увеличават тяхното действие!

Новите all-in-one суплементи се приемат продължително. Предимството е в това, че запасите от АТФ в организма се поддържат в постоянни оптимални количества и потенциалът на синергичния субстратен комплекс на тези суплементи се използва напълно за ежедневното възстановяване, изграждането на мускулни влакна и всички споменати по-горе функции. В тази връзка хранителните субстрати в особено препоръчваните all-in-one продукти са до такава степен съобразени един с друг (например с по-малки количества креатин и т.н.), че всички съпътстващи метаболитни процеси протичат абсолютно безпроблемно.

При тези нови продукти, обаче, потребителят трябва да внимава за следните неща:

• Зареждането с креатин, което преди водеше до бързо увеличаване на силата и масата за няколко дни, сега проявява ефекта си след около един месец (освен ако не комбинирате all-in-one продукта с допълнителен креатин)
• Увеличаването на силата, мускулната маса и производителността е значително по-стабилно отпреди и дава значително по-добри резултати за продължителен период от време, т.е. месеци и години.
• Качеството на избрания all-in-one суплемент е от решаващо значение. Водещи производители „скриват” технологичните си методи зад понятието „аромати” или т.нар. „ароматни растителни екстракти” с цел да защитят продуктите си от конкуренцията. В резултат на това е възможно продукти с еднакви описания и реклама да имат огромни различия в действието си и потребителят трябва сам да открие кои от тях са най-добрите.

Съвет:
Най-добрите all-in-one суплементи (към тях спада и – моля, без да го приемате като самопохвала – Createston) съдържат дневните дози от следните вещества:

• 3 г креатин
• 40 г специална въглехидратна матрица, в повечето случаи неточно описана от производителя
• 30 г специална протеинова матрица, в повечето случаи неточно описана от производителя
• 300% от дневните нужди от витамини
• минерали и микроелементи в количество, недопускащо намаляване на мускулния тонус
• най-често неточно описани косубстрати като рибоза, инозин, АLA, 4-хидрокси изолевцин, D-пинитол, бета екдистерон, полипептид P, специални пептиди, HCA и много други инсулогенни и модулиращи хормоните екстракти. Тези екстракти са от голямо значение за действието на продукта, тъй като оптимизират усвояването не само на креатина, но и на аминокиселините и възпрепятстват натрупването на телесна мазнина.