Home » Енциклопедия » Creatine Power – Createston с нови открития за оптимални резултати

Който гледа реално на нещата, едва ли ще отрече, че най-ефективната добавка за увеличаване енергията на мускулите и за натрупване на сила, еластичност и маса е креатинът.

Креатинът подпомага синтезата на АТФ – главния енергиен източник за мускулните съкращения, не позволява натрупването на големи количества киселини в мускулите и засилва действието на ензими, важни за енергийното снабдяване на мускулните влакна и тяхната активност. В резултат на това силата се увеличава драстично с до 30%, както и еластичността и мускулната маса.

Нови изследвания и теории отхвърлят свойството на креатина да стимулира директно синтезата на мускулен протеин. С други думи, приема се, че действието му се проявява непряко чрез възникването на по-интензивни тренировъчни стимули, а не чрез директно влияние върху протеиновата синтеза. Дори се говори, че то може да има негативен ефект, тъй като синтезата на мускулен протеин се засилва при намаляване на запасите от АТФ, а креатинът не позволява запасите да намалеят.

На базата на текущи изследвания и тези, включени в приложението, можете да си създадете както хубаво, така и лошо мнение за креатина, но ако разглеждате резултатите независимо един от друг.

За да получите цялостна картина трябва трезво да оцените изследванията и да вземете предвид ежедневните навици в спортната практика. Най-късно тогава непременно ще се превърнете в привърженик на креатина и ще разберете, че:

• Креатинът повишава работоспособността, и то драстично
• Креатинът увеличава еластичността, и то значително
• Креатинът помага за по-бързото възстановяване при практикуващите спортове за издръжливост
• Креатинът стимулира умствено-психичната дейност
• Креатинът повишава синтезата на протеин
• Креатинът засилва изгарянето на мазнините
• Креатинът подобрява почти цялата обмяна на веществата и действа против стареене

Принципът на неговото действие е много прост:
Креатинът благоприятства синтезата на АТФ като никой друг суплемент. АТФ е основната енергийна молекула за всички телесни клетки и участва във ВСИЧКИ клетъчни енергийни процеси. Такива са не само съкращението на мускулните влакна (т.е. еластичността), а също и активността на мозъчните клетки, включването на субстрати в клетките, превръщането на мастните киселини в двигателна енергия и т.н., и т.н.

Фактът, че за някои реакции (например синтезата на мускулен протеин) е нужно да се намали съотношението между АТФ и АДФ, т.е. да се намалят резервите от АТФ, разбира се е напълно валиден. Трябва обаче да сте невероятен теоретик, за да допуснете, че използването на креатинова добавка след високо интензивна силова тренировка би попречила на подобно намаляване.
Затова не се страхувайте – продължителният прием на 3 г креатин дневно няма да се отрази на временното изтощаване на запасите от АТФ, но ПРИ УСЛОВИЕ, че правите истински тренировки (а не 2 месеца разтягане на крак в хаотично разпределени тренировки от 20 серии с по 10 повторения).

Постъпилият креатин възстановява бързо изтощените запаси от АТФ (но това изтощаване трябва да бъде интензивно и краткотрайно, за да се ускори протеиновата синтеза) и така доставя необходимата за възстановяване, изграждане на клетките и др. енергия.
Всеки здравомислещ спортист би си задал въпроса: Каква полза от това да изразходваме запасите си от АТФ по-дълго време, отколкото е необходимо (за синтезата на мускулен протеин) и да се отказваме от енергията, необходима за увеличаване на силата и еластичността, за възстановяването и дори за усиленото изграждане на мускулни клетки.

По същия начин би могло да се препоръча на един състезател по спортове за издръжливост да поддържа резервите си от въглехидрати изтощени повече от необходимото. Принципът е същият както при креатина – и в двата случая изтощаването трябва да е краткотрайно, интензивно, за да се стимулира усилване на растежа, но резервите трябва да се възстановят възможно най-бързо, за да може стимулът да се използва пълноценно от организма и производителността да се повиши.

Анализът на изследванията заедно със спортната практика наложиха нови разбирания относно препоръчителния прием на креатин, протеин, въглехидрати и косубстрати:

• Приемът на 20 г креатин дневно в продължение на една седмица отпада!
• Т.нар. „поддържаща фаза” от 4-6 седмици с приемане на 2-5 г креатин дневно отпада!
• Препоръчваната почивка от няколко седмици без прием на креатин между т.нар. креатинови режими отпада!
• Транспортната матрица декстроза-таурин отпада, но вместо това има значително по-ефикасни хранителни вещества, които синергично подпомагат креатина и аминокиселините и драстично увеличават тяхното действие!

Новите all-in-one суплементи се приемат продължително. Предимството е в това, че запасите от АТФ в организма се поддържат в постоянни оптимални количества и потенциалът на синергичния субстратен комплекс на тези суплементи се използва напълно за ежедневното възстановяване, изграждането на мускулни влакна и всички споменати по-горе функции. В тази връзка хранителните субстрати в особено препоръчваните all-in-one продукти са до такава степен съобразени един с друг (например с по-малки количества креатин и т.н.), че всички съпътстващи метаболитни процеси протичат абсолютно безпроблемно.

При тези нови продукти, обаче, потребителят трябва да внимава за следните неща:

• Зареждането с креатин, което преди водеше до бързо увеличаване на силата и масата за няколко дни, сега проявява ефекта си след около един месец (освен ако не комбинирате all-in-one продукта с допълнителен креатин)
• Увеличаването на силата, мускулната маса и производителността е значително по-стабилно отпреди и дава значително по-добри резултати за продължителен период от време, т.е. месеци и години.
• Качеството на избрания all-in-one суплемент е от решаващо значение. Водещи производители „скриват” технологичните си методи зад понятието „аромати” или т.нар. „ароматни растителни екстракти” с цел да защитят продуктите си от конкуренцията. В резултат на това е възможно продукти с еднакви описания и реклама да имат огромни различия в действието си и потребителят трябва сам да открие кои от тях са най-добрите.

Съвет:
Най-добрите all-in-one суплементи (към тях спада и – моля, без да го приемате като самопохвала – Createston) съдържат дневните дози от следните вещества:

• 3 г креатин
• 40 г специална въглехидратна матрица, в повечето случаи неточно описана от производителя
• 30 г специална протеинова матрица, в повечето случаи неточно описана от производителя
• 300% от дневните нужди от витамини
• минерали и микроелементи в количество, недопускащо намаляване на мускулния тонус
• най-често неточно описани косубстрати като рибоза, инозин, АLA, 4-хидрокси изолевцин, D-пинитол, бета екдистерон, полипептид P, специални пептиди, HCA и много други инсулогенни и модулиращи хормоните екстракти. Тези екстракти са от голямо значение за действието на продукта, тъй като оптимизират усвояването не само на креатина, но и на аминокиселините и възпрепятстват натрупването на телесна мазнина.