Home » Новини » Power пептиди превземат състезателните спортове 03

Кои са най-биоактивните пептиди?

Редица изследвания показват, че действието на пептидите зависи също от източника на протеин, метода на хидролиза, вида на използваните в хидролизата ензими, степента на хидролиза, респ. молекулната маса и дължината на пептидните вериги.

Източникът на протеин влияе върху тяхното действие чрез различния състав от аминокиселини в различните протеини. При хидролиза на различни протеини се получават пептиди, различаващи се по състава от аминокиселини и проявяващи различна биологична активност.
Точно както при нормалните хранителни продукти, така и при пептидите най-голям ефект има „разнообразното и балансирано” хранене. С други думи, максимална, многостранна и устойчива биологична активност може да се постигне с „разнообразна и балансирана” смес от пептиди от различни източници на протеин.

По принцип нискомолекулните, респ. късо-верижните пептиди, са по-активни от високомолекулните, респ. средно-верижни пептиди, независимо от какви протеинови източници са получени. Средно-верижните пептиди от своя страна са по-активни от дълго-верижните пептиди, а те на свой ред от протеините, чиито молекули се състоят от повече от 50 верижно-свързани аминокиселини.

Дори малките дози пептиди разгръщат своето действие!

Докато протеините доставят основно азот (материал за изграждане на клетките) и даже в завишени количества от 30, 40 или повече грама имат умерена биологична активност, при биоактивните пептиди са достатъчни дози от едва 0,5-5 г, за да се прояви тяхното действие.
Тъй като в храносмилателния тракт на човека разграждането (хидролизата) на протеините от нормалното хранене до различно дълги пептиди е непълно и зависещо от много фактори (индивидуални особености на храносмилането, усвояване на протеина, съдържание на мазнини в храната, физически и психически стрес и т.н.), по този начин се получават изключително малки количества силно биоактивни късо-верижни пептиди. Дори при увеличаване приема на протеин в храносмилателната система на животните и човека не могат да се образуват необходимите количества от 500-5000 мг пептиди.

С помощта на контролираната хидролиза на протеини във ферментатор, обаче, може да се извърши пълно разграждане (хидролиза) и да се получат голям брой точно определени и особено активни пептиди. Те се оползотворяват директно и напълно независимо от факторите на храносмилане от човешкия и животинския организъм и проявяват значителна функционалност при приемане само на няколко грама дневно.

Качеството е на първо място!

Продаваните в момента пептиди се различават в качеството (източника на протеин, метода на хидролиза и т.н.), функционалността и цената (от 5 до 1000 евро на кг). За потребителя е невъзможно да отсее добрите от по-лошите продукти и дори специалистите изпитват затруднения в определянето на качеството, респ. дължината на веригите на пептидите и тяхната биоактивност. От изложеното по-горе се разбира, че евтиният хидролизиран (или анхидро-) протеин с прекалено дълги пептиди е неспособен да достави достатъчно биоактивни късо-верижни пептиди, дори ако се приема в големи количества. Затова е изключително важно потребителят да се обърне към доставчик, на когото може да се довери напълно.

Оптималната формула!

Силата на анаболното (изграждащо), имуномодулаторно и други действия на пептидите може да се контролира чрез подходящ избор и оптимална дозировка на различни видове пептиди. Понеже късо-верижните пептиди в малки дози гарантират особено висока биоактивност и функционалност, но в такива количества доставят много малко азот, важно е да се следи за достатъчното снабдяване с протеин и/или – особено при ограничено усвояване на протеин (напр. при физически или психически стрес, спорт, напреднала възраст, заболяване и т.н.) – с лесносмилаеми средно- и дълго-верижни пептиди.

В практиката се наложиха следните три различни форми на дозировка:

1. Здравите, млади средностатистически хора с нормално активен начин на живот могат да регулират с няколко грама късо-верижни пептиди дневно, така да се каже като функционална хранителна добавка (най-често във вид на капсули), своята имунна система, мускулна маса, телесни мазнини и умствена си производителност.

2. По-възрастните или подложени на физически/психически стрес или заболяване средностатистически хора, страдащи от проблеми с храносмилането и водещи нормално активен начин на живот, могат да регулират с няколко грама късо-верижни, 5-10 г средно-верижни и евентуално 20 г дълго-верижни пептиди, така да се каже като диетична храна при затруднено храносмилане, своята имунна система, мускулна маса, телесни мазнини и същевременно да си осигурят азот (материал за изграждане на клетките).

3. Състезаващият се спортист може да регулира със смес от няколко грама късо-верижни, 5-10 г средно-верижни, 20-50 г дълго-верижни и 50-100 г протеинов концентрат, така да се каже като диетична храна при интензивни мускулни натоварвания, своята имунна система, мускулна маса и масата на телесните мазнини и същевременно да покрие повишените нужди от азот. В повечето случаи, съвременните продукти от този вид съдържат допълнително специални хидролизирани въглехидрати и голям брой ергогенни (подпомагащи производителността) субстрати като креатин монохидрат, функционални смеси от аминокиселини и др., и – при условие, че са използвани висококачествени суровини (което за съжаление не винаги се прави) – са толкова ефективни, че правят възможни постижения от световна класа без употреба на забранени допинг вещества.